• Medaljceremoni vid Armémuseum. Foto: Anders Lindell

  Medaljceremoni vid Armémuseum

  Jag har skrivit det förut, att missionen slutar först efter medaljceremonin på Armémuseum. Idag står vi här, iförda uniformen för sista gången, uppställda och redo att lämna FS 18-tiden bakom oss. Det är en vacker och solig dag i Stockholm där många anhöriga har samlats för att visa sitt stöd och sin lättnad över att insatstiden är över för just deras son, dotter, bror, syster, pappa eller mamma. 

  Personligen fick jag ta emot medaljen av generallöjtnant Anders Lindström, men också Göransson och Grundevik delade ut medaljer under den dryga halvtimmeslånga medaljeringen. Håkan Jevrell talade kort om vikten av det politiska stödet och att de internationella insatserna måste ha grundmurat stöd hos både anhöriga och politiker. Från politiskt håll kan jag tycka att det finns avsevärt mer att göra - att gå från ord till handling i framför allt långsiktiga inriktningsbeslut är av största vikt.

  Våra saknade vänner och kollegor Johan och Gunnar hedrades med en överflygning av JAS 39 Gripen i formationen "saknad kamrat" där ett av flygplanen symboliskt lämnar formeringen. Det var ett starkt ögonblick.

  Du läser just nu mitt sista inlägg på bloggen Fredssoldater. Det har varit ett givande och intressant uppdrag att vara skribent åt Armémuseum och jag hoppas att läsningen har svarat på några av dina frågor från insatsområdet men samtidigt väckt nya - att reflektera över och diskutera med andra.

  Jag vill rikta ett stort tack till alla läsare och för att just du har hittat hit. Nu tar jag av mig uniformen och återgår till det civila livet. 

  Daniel Jansson