Att civil hjälp ska nå fram utan garanterad säkerhet på marken är tyvärr bara en utopi som bottnar i okunskap och önsketänkande.

Ingen militär, bara bistånd - en utopi

Den svenska debatten handlar ofta om att avveckla den militära närvaron i Afghanistan och istället satsa på humanitärt bistånd. Det är en god teoretisk tanke med samma förutsättningar att lyckas som kommunismen. Inte alls.

Humanitär hjälp behövs för att i förlängningen kunna skapa stabila demokratiska institutioner och en fungerande rättsapparat, men vägen till en enbart civil insats utan militär närvaro är lång och kantas av motståndsgrupperingar som vill behålla den förtryckande makt de en gång tagit med hjälp av vapen, hot och avrättningar.

Även fast vår huvuduppgift är att upprätthålla säkerheten och stödja de afghanska säkerhetsstyrkorna har vi under våra fyra månader bidragit med en del mindre humanitära projekt. Framför allt har vi besökt skolor i områden där starka kriminella grupperingar och talibaner har sina fästen. Vi har bidragit med skolböcker, pennor och papper – en egentligen civil uppgift men som vi ändå haft möjligheten att genomföra mycket tack vare att säkerheten kan garanteras under vår närvaro.

Det som verkligen behövs är en bättre civil-militär samverkan där resurserna maximeras och gemensamma projekt planeras från start. Här har Sverige mycket kvar att lära. Men att tro att den civila hjälpen ska nå fram utan garanterad säkerhet på marken är tyvärr bara en utopi som bottnar i okunskap och önsketänkande.

 

Kommentarer

  • 2010-04-05 skrev Mamma

    Det är så roligt att läsa om arbetet att hjälpa civila, framför allt barnen. Inte så sällan skall man försöka förklara för andra vad vår son skall i Afghanistan att gör.Många tycker att vi inte skall medverka i andras krig. Men när man blir lite påläst och informerad om vad erat arbete innebär öppnar det ögonen på många. Mentoreringen och det civila arbetet får många acceptera vår närvaro i Afghanistan. Vår son ingår i FS19 och skall snart resa ner. Jag hoppas och tror att han ochså får möjligher att hjälpa på ert sätt. Tack från en Mamma

blog comments powered by Disqus